Dit voorjaar toert theatergezelschap De Nieuw Amsterdam (DNA) langs de Nederlandse theaterpodia met de voorstelling Salaam Jeruzalem. Deze voorstelling is een ode aan het leven en werk van Jacob Israël de Haan. Vrijdag 5 mei 2017 sluit de tournee met de laatste voorstelling in Podium Mozaïek Amsterdam. Dit zal tevens de laatste voorstelling zijn voor De Nieuw Amsterdam in de huidige constellatie, en daarmee de laatste van Sabri Saad El Hamus in de functie van artistiek leider en acteur van het gezelschap. Na 9 jaar samenwerken is er voor beide partijen een natuurlijk moment gekomen waarop ieder zijn eigen weg gaat.Sabri Saad El Hamus trad in 2008 aan als artistiek leider van DNA. Met de succesvolle voorstellingenreeks Pax Islamica wist hij DNA nog prominenter op de kaart te zetten als volwassen multicultureel theatergezelschap. Ook met de latere door hem geproduceerde voorstellingen wist hij het spanningsveld dat ontstaat daar waar culturen samenkomen, perfect te vertalen naar bijzondere en spraakmakende producties. Het bestuur van De Nieuw Amsterdam is Sabri Saad El Hamus  zeer erkentelijk voor zijn talent, enthousiasme, creativiteit en inzet en wenst hem veel succes met zijn volgende projecten.

Het bestuur zal zich de komende periode verder buigen over de volgende fase van De Nieuw Amsterdam.