DNA (De Nieuw Amsterdam) is een theatergroep die voorstellingen maakt over en voor de wereld om ons heen, de wereld van vandaag die in toenemende staat van verwarring verkeert. Daarvoor zoomen we in op de mens en zijn identiteit. Deze identiteit stellen we in de verschillende voorstellingen steeds weer op een andere manier centraal. Op deze zoektocht vormen zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen mensen onze drijfveer. En steeds weer blijven we daarin alert op generalisaties en zoeken we naar middelen om deze te doorbreken. Door verrassende keuzes te maken in het maakproces van de voorstelling, door bijvoorbeeld makers met diverse achtergronden samen te voegen (van Arnon Grunberg tot Aziz Bekkaoui) willen we het publiek confronteren met de culturele diversiteit in onze samenleving en het debat hierover levend houden.

De dagelijkse leiding van DNA is in handen van artistiek leider Sabri Saad el Hamus en zakelijk leider Nora Duijf/Buro Saai. DNA wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.

DNA is een stichting met op dit moment drie bestuursleden. Het bestuur controleert en beoordeelt de zakelijke en de artistieke directeur, stelt begroting en werkplan vast en stelt beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen vast.